آموزش شنا، مدرك نجات غريق ،مربيگري شنا، فرست ايد

آموزش شنا از مبتدي تا پيشرفته در چهار نقطه از شهر تورنتو، وان ، نيوماركت و آرورا ، كودكان و بزرگسالان ، به صورت خصوصي و گروهي ويا در منزل خودتان

آموزش شنا، مدرك نجات غريق ،مربيگري شنا، فرست ايد
Scroll to top