موسسه آموزشی فناوران برای مهندسان،مدیران و معماران

فناوران در تلاش است تا با ارائه جلسات و دوره‌های آموزشی و استفاده از سخنرانان موفق، راه را برای موفقیت شغلی کامیونیتی ایرانی در کانادا هموار سازد

موسسه آموزشی فناوران برای مهندسان،مدیران و معماران
Scroll to top