تدریس موسیقی، استودیو ضبط و آهنگسازی، کلاس های هنر

تدریس آواز و تمامی سازهای ایرانی و جهانی، آهنگسازی، تنظیم و ضبط استودیویی، کلاس های نقاشی، رقص و خلاقیت هنری

تدریس موسیقی، استودیو ضبط و آهنگسازی، کلاس های هنر
Scroll to top