برگزاری کلاسهای آموزشی رنگ و روغن

آموزش اصول پایه رنگ و روغن، رنگ شناسی، ترکیب رنگها، سبک‌های رئال و امپرسیون.

برگزاری کلاسهای آموزشی رنگ و روغن
Scroll to top