قليه ماهي .قليه ميگو. سبزي پلو با ماهي. پلو ميگو.

مشتريان عزيز ضمن تماس و سفارش غذا ميتوانند همه روزه غذاي مورد نظر خود را از غذاي خانگي ليان دريافت نمايند.

قليه ماهي .قليه ميگو. سبزي پلو با ماهي. پلو ميگو.
Scroll to top