تبلیغات تلویزیونی خیابانی با اسکرین های دیجیتال

تراک تبلیغاتی با ۳ پنل تلویزیونی آماده پخش تبلیغات هموطنان در تورنتو و حومه.اسپشیال: پخش هر تیزر تبلیغاتی ۳۰ ثانیه ای فقط یک دلار با قرارداد سه ماهه

تبلیغات تلویزیونی خیابانی با اسکرین های دیجیتال
Scroll to top