تدریس ویولنسل و آهنگسازی

تدریس ویولنسل، هارمونی، تئوری موسیقی ،آهنگسازی وتنظیم. ۱۲ سال تدریس در آموزشگاه های تهران و مؤلف کتاب دنیای ویولنسل در ایران

تدریس ویولنسل و آهنگسازی
Scroll to top