آموزش رقص دونفره عروس و داماد

بر اساس آهنگ انتخابی خود حرکات رقص ایرانی، والتز، سالسا و یا تانگو را فراگیرید و در شب عروسی خود بدرخشید! آموزش اختصاصی رقص چاقو.

آموزش رقص دونفره عروس و داماد
Scroll to top