اجرای کارناوال فرهنگی و تاریخی ایرانیان در تورنتو

برگزاری فستیوال خیابانی در تورنتو، اجرای رژه تاریخی پادشاهان هخامنشی، معرفی پادشاهان کهن در کارناوال شهری، آشنایی فرزندانمان با تاریخ ایران باستان

اجرای کارناوال فرهنگی و تاریخی ایرانیان در تورنتو
Scroll to top