آماده همکاری در مشاغل ساختمانی

میثم هستم ، ۳۹ ساله، در زمینه اجرای متریالهای دکوراسیون داخلی و برق کشی و لوله کشی آشنایی دارم و آماده همکاری به عنوان کمک استادکار هستم

آماده همکاری در مشاغل ساختمانی
Scroll to top