تدریس گیتار و اجرای مجالس

یادگیری گیتار با اجرای آهنگ از جلسه اول . اجرای مجالس شما . نوید فرد آهنگساز و تنظیم کننده گروه 7 و فینالیست اولین جشنواره فلامنکو ایران ۲۰۰۶

تدریس گیتار و اجرای مجالس
Scroll to top