گیاهان آپارتمانی (داخل خانه) – برخی صیفی جات

فروش گیاهان آپارتمانی در سراسر سال – برخی صیفی‌جات مانند گوجه در فصل تابستان – برخی سبزیجات مانند نعنا – ریحان – اورگانو – مریم گلی – kale.

گیاهان آپارتمانی (داخل خانه) – برخی صیفی جات
Scroll to top